top of page

VISI, MISI, MATLAMAT, OBJEKTIF

VISI

MEMBENTUK BUDAYA ILMU KE ARAH KECEMERLANGAN WARGA SEKOLAH MENJELANG TAHUN 2020

MISI

Selaras dengan hasrat mencapai kecemerlangan Pusat  Sumber  Sekolah (PSS) akan :

  1. Menjadikan PSS sebagai agen penyebaran ilmu dan maklumat.

  2. Menyediakan prasarana yang kondusif dan perkhidmatan  mesra pengguna.

  3. Menggalakkan dan mengamalkan penggunaan teknologi dan sumber maklumat secara optimum dalam proses pdp.

  4. Memantapkan sistem pengurusan yang cekap dan berkesan.

MATLAMAT

1. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

2. Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif , inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan  dalam pembangunan negara, bangsa dan agama.

3. Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif. 

OBJEKTIF

  1. Membantu menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang diperlukan.

  2. Memberikan perkhidmatan yang memuaskan kepada  semua pelanggan.

  3. Meningkatkam profesional guru.

  4. Mengumpulkan , menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.

  5. Menyediakan persekitaran yang selesa dan selamat.

bottom of page