top of page

SISTEM DEWEY

Buku-buku bukan fiksyen di PSS SMKPP9(2) dikelas dan disusun mengikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey. Berikut diberikan secara ringkas subjek-subjek yang disusun mengikut sistem ini mengikut nombor :

 

  • 000 Karya Am (General)

  • 100 Falsafah dan Psikologi (Philosophy)

  • 200 Agama (Religion)

  • 300 Sains Kemasyarakatan (Social Science)

  • 400 Bahasa (Language)

  • 500 Sains Tulen (Pure Science)

  • 600 Teknologi (Technology)

  • 700 Kesenian (Fine and Decorative Arts)

  • 800 Kesusateraan (Literature)

  • 900 Geografi dan Sejarah Am (General Geography and History)

bottom of page