top of page

PERATURAN PENGUNAAN PSS

  • PERATURAN UMUM

– Kebersihan dan kekemasan perpustakaan adalah tanggungjawab bersama.

 

– Semua pelajar hendaklah sentiasa berdisiplin ketika berada di perpustakaan.

 

– Para pelajar dilarang membuang sampah di mana jua tempat, sila gunakan bakul

    sampah yang disediakan.

– Tindakan akan dikenakan kepada mana-mana pelajar yang melakukan sebarang

   kerosakan yang disengajakan dengan cara membayar ganti rugi.

– Pelajar tidak dibenarkan masuk semasa waktu pengajaran tanpa pengawasan guru.

  • PERATURAN SEBELUM MASUK

– Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan.

– Dilarang membawa beg sekolah dan peralatan yang tajam.

– Pada waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P), pelajar tidak dibenarkan masuk tanpa kehadiran guru.

– Berbaris sebelum masuk dan keluar perpustakaan.

  • PERATURAN SEMASA BERADA DI PERPUSTAKAAN

– Dilarang makan dan minum.

– Dilarang membuat bising.

– Dilarang merosakkan buku, majalah dan peralatan perpustakaan.

– Dilarang mengambil / mengeluarkan buku dan majalah tanpa kebenaran.

– Pelajar yang didapati mencuri dan merosakkan buku akan diambil tindakan disiplin.

  • PERATURAN TEMPAHAN DAN PENGGUNAAN UNTUK PEMBELAJARAN DI PERPUSTAKAAN, BILIK MEDIA DAN BILIK SAL

- Tempahan hanya dibenarkan dilakukan oleh guru sahaja dengan mengisi rekod tempahan dalam fail

   rekod penggunaan.

- Hanya kelas yang diiringi oleh guru sahaja dibenarkan masuk ke bilik berkenaan. Guru perlu memastikan

   pelajar-pelajar terkawal dalam bilik berkenaan.

- Guru perlu mengisi buku rekod penggunaan dalam bilik berkenaan. Guru perlu pastikan semua suis

   lampu, penghawa dingin dan semua peralatan elektrik yang lain telah ditutup sebelum keluar.

- Guru perlu memastikan bilik sentiasa berkeadaan bersih dan teratur sewaktu meniggalkannya. White

   board yang digunakan untuk P&P hendaklah dibersihkan sebelum keluar.

bottom of page